AJATABEL

ISETERVENDAJAD (1.aasta) :20.10.19, 17.11.19, 08.12.19, 12.01.20, 08.02.20, 22.03.20,

18.04.20, 31.05.20, 27-28.06.20

ISETERVENDAJAD (2.aasta): 14.09.19, 19.10.19, 16.11.19, 08.12.19, 12.01.20, 08.02.20,

22.03.20, 18.04.20, 31.05.20, 06.06.20, 3-5.07.20

HERBAATIKA (ettevõtlus): 19.09.19, 16.11.19, 07.12.19, 11.01.20, 08.02.20, 21.03.20, 26.04.20, 17.05.20

HERBAATIKA (taimed): 20.10.19, 17.10.19, 08.12.19, 12.01.20, 22.03.20, 31.05.20, 27-28.06.20

HERBAATIKA (Saaremaa): 9-10.11.19, 14-14.12.20, 18-19.01.20, 15-16.02.20, 28-29.03.20,

25-26.04.20, 23-24.05.20, 13-14.06.20

LOODUSTOODETE TURUNDUS JA TOOTEARENDUS: 11-12..01.20, 09.02.20, 22.03.20, 14.04.20, 18.05.20, 06.06.20

HERBAATIKA TURISMIS: 6 päeva

LOODUSTOODETE VALMISTAMINE: 4 päeva 07.20

UUED KURSUSED 2019/2020

HERBAATIKA  JA  ETTEVÕTLUSE  INTENSIIVKURSUS

 2019

19. OKTOOBER

Ettevõtlus: Loodustoodetega seotud ettevõtlus kui suuremat lisandväärtust loov ettevõtlus,  võimalused enesearenguks, enesemotivatsioon ettevõtlusega tegelemisel. Ettevõtlusega seotud hirmude ja takistustest arusaamine ja nende ületamine. Raha olemus, õigete hoiakute ja süsteemi loomine, et panna alus edukale ettevõtlusele. Kuidas leida ideid loodusest, kuidas neid edasi arendada? Karin Kiviste

20. OKTOOBER

Taimed looduses ja inimtegevuses. Eri taimerühmadele iseloomulikud kasvukohad. Aedades kultiveeritavad taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

16  NOVEMBER

Ettevõtlus: Inspireerivad ideed loomevaldkonnast,  Kuidas teha koostööd loomevaldkonnaga. Uute ideede kaardistamine, analüüsimine, potentsiaali mõistmine. Ettevõtluse arendamise dünaamika, õige energeetilise baasi loomine, meeskondade moodustamine, rollide jaotamine, eduka meeskonna toimimise alused. Loodustoodete arendamise strateegilised valikud. Karin Kiviste ja külalislektor

17.NOVEMBER

Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid, isiksuspõhine taimeravi

7. DETSEMBER

Ettevõtlus. Individuaalne nõustamine eesmärgiga leida õige fookus ettevõtluses, kaardistada kitsaskohad ja koostada tegevusplaan pooleks aastaks. Karin Kiviste

8.DETSEMBER

Elementide käsitlus-Elery Tammemägi

2020.aasta

11. JAANUAR

Ettevõtlus: Loodustoodete inspireerivad ideed maailmast ja Eestist. Turu vajadustest arusaamine, info leidmise allikad ja meetodid.  Turu testimise võimalused ja turunduse süsteemi loomine – Karin Kiviste 

Mahepõllumajanduse põhimõtted, koostöö võimalused – Airi Vetemaa

12.JAANUAR

Erinevad taimeravi meetodid ja nende sobitamine. Eestimaisest toorainest loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt. Protseduurid taimedega

Tervis Eesti oma taimede abil – taimede kiirabi haiguste negatiivsete seisundite leevendamiseks. Rahustavad stressimaandajad loodusest. Immuunsüsteemi tugevdajad ja turgutajad taimemaailmast.Organismi puhastavad taimed. Soojendavad taimed, rahustavad taimed. Isiksuspõhine lähenemine taimeravile.

8, VEEBRUAR

Ettevõtlus: Uute loodustoodete või teenuste arendamise praktilised näited Tootearenduse planeerimine. Tootearenduse etapid. Loodustoodete tootearenduse praktikum.

 Disainer ja Karin Kiviste

21.MÄRTS

Ettevõtlus:Edasimüügiga seotud koostöö partnerite võrgustiku kaardistamine, koostöö algatamise ja arendamine, toodete n.ö edasimüügi kõlbulikkuse kriteeriumid. Ave Oit

Loodustoodete digiturunduse head näited, digiturunduse strateegia ja plaani loomine. Evelin Org

22.MÄRTS

Ravimataimerohud  loeng-Maret Makko

26.APRILL

Ettevõtlus toimub Polli aianduse uuringute keskuses ning kuupäev võib muutuda. Koostöö võimalused ülikoolide ja teiste teadusasutustega. Ülevaade tootearenduse võimalustest Polli aianduse uuringute keskusega koostöös. Rahastamise  võimalused (toetused, ingelinvestorid, partnerid) . Rahastajatele oma idee presenteerimise oskuse arendamine. 

17.MAI

Ettevõtlus: Oma loodustoote või teenuse esitlemine. Loodustoodete kasutamise potentsiaal teistes valdkondades (disain, turism), koostöö võimalused. Karin Kiviste .Digiturunduse ja sotsiaalmeedia praktiline kasutamine. Linkedin kasutamise võimalused, profiili loomine, partnerite leidmine ja turundamine  Linkedin vahendusel. Evelin Org

31.MAI

Ravitaimetalu külastamine

27,28 JUUNI Veetka Võrumaa

Praktikalaager Veetkal-salvid, tinktuurid, tõmmised, ürdirohud, rohuveinid, energeetilised taimerohud. Taimeretk. Rituaalid

 

2019/2021  ISETERVENDAJAD (Esimese aasta õpe)

2019

20. OKTOOBER

Taimed looduses ja inimtegevuses. Eri taimerühmadele iseloomulikud kasvukohad. Aedades kultiveeritavad taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

17. NOVEMBER

Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid

8.DETSEMBER

Elementide käsitlus-Elery Tammemägi

2020.aasta

12.JAANUAR

Erinevad taimeravi meetodid ja nende sobitamine. Eestimaisest toorainest loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt. Protseduurid taimedega

Tervis Eesti oma taimede abil – taimede kiirabi haiguste negatiivsete seisundite leevendamiseks. Rahustavad stressimaandajad loodusest. Immuunsüsteemi tugevdajad ja turgutajad taimemaailmast.Organismi puhastavad taimed. Soojendavad taimed, rahustavad taimed. Isiksuspõhine lähenemine taimeravile.

8.VEEBRUAR  

Laste tervishoid, homöopaatia, rasedusaegne tervishoid

22.MÄRTS

Ravimataimerohud  loeng-Maret Makko

18.APRILL

Psühholoogia-Küllike Lillestik

31.MAI

Ravitaimetalu külastamine

27,28 JUUNI Veetka Võrumaa

Praktikalaager Veetkal-salvid, tinktuurid, tõmmised, ürdirohud, rohuveinid, energeetilised taimerohud. Taimeretk. Rituaalid

SEPTEMBER

Toiduainete energeetika ja sõnumid.  Isude mõistmine. Toidu mentaalne väärtus ja mõju. Emotsionaalne söömine. Erimenüüd ja dieedid. 

Mercedes Merimaa: Vesi ja vee energeetika

OKTOOBER

Tervislik mõtlemine kui minu keha isetervendaja. Emotsioonid ja haigused. Metafüüsiline lähenemine haigustele. Naha sõnumid. Terve mõtlemine ja harjutused selle jaoks. Taimede projitseerimine 

2020.aasta

NOVEMBER

Pendeldamine-Kaljo Palo

DETSEMBER

JAANUAR

Puude kasutamine loodusravis, samblad, samblikud ja seened loodusravis

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

Toortoit ja toidu valmistamine. Naistetaimed ja afrodisiakumid

JUUNI-Ravimtaimetalu külastus

JUULI-3 päeva Praktikalaager ja kooli lõpetamine Veetka talus

 

2018/2020 ISETERVENDAJAD(Teise aasta õpe)

14 SEPTEMBER-Tallinn

Toiduainete energeetika ja sõnumid.  Isude mõistmine. Toidu mentaalne väärtus ja mõju. Emotsionaalne söömine. Erimenüüd ja dieedid. 

Tervislik mõtlemine kui minu keha isetervendaja. Emotsioonid ja haigused. Metafüüsiline lähenemine haigustele. Naha sõnumid. Terve mõtlemine ja harjutused selle jaoks. Taimede projitseerimine Mercedes Merimaa: Vesi ja vee energeetika

19.OKTOOBER

Mercedes Merimaa: Vesi ja vee energeetika

Tervislik mõtlemine kui minu keha isetervendaja. Emotsioonid ja haigused. Metafüüsiline lähenemine haigustele. Naha sõnumid. Terve mõtlemine ja harjutused selle jaoks. Taimede projitseerimine 

16. NOVEMBER

Pendeldamine-Kaljo Palo.

Loodusteraapiad,, kus kasutatakse ravimtaimi

8.DETSEMBER Tallinn

Elementide käsitlus-Elery Tammemägi

2020.aasta

12.JAANUAR Tallinn

Erinevad taimeravi meetodid ja nende sobitamine. Eestimaisest toorainest loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt. Protseduurid taimedega

Tervis Eesti oma taimede abil – taimede kiirabi haiguste negatiivsete seisundite leevendamiseks. Rahustavad stressimaandajad loodusest. Immuunsüsteemi tugevdajad ja turgutajad taimemaailmast.Organismi puhastavad taimed. Soojendavad taimed, rahustavad taimed. Isiksuspõhine lähenemine taimeravile.

8.VEEBRUAR

Laste tervishoid, homöopaatia, rasedusaegne tervishoid

22.MÄRTS

Ravimataimerohud  loeng-Maret Makko

18.APRILL

Psühholoogia-Küllike Lillestik

31.MAI

Ravitaimetalu külastamine

6.JUUNI

Taimetoidupäev

3,4,5 JUULI Veetka Võrumaa

Praktikalaager Veetkal-salvid, tinktuurid, tõmmised, ürdirohud, rohuveinid, energeetilised taimerohud. Taimeretk. Rituaalid

 2020-aasta LOODUSTOODETE TURUNDUS JA TOOTEARENDUS (intensiivõpe)

11. JAANUAR 2020

Holistiline ettevõtlus läbi iseenda ja looduse mõistmise, suurema pildi nägemine. Enesemotivatsiooni jaoks baasi loomine,  inspiratsioon loodusest ja loomulikust  eluviisist. Piiravatest uskumistest vabanemine.  Kuidas mõista turu vajadusi, lugeda trende, näha kaugemale, mida turg ootab ning leida  iseenda ja turu jaoks õige suund?

Suure potentsiaali ja väega taimed Eesti loodusest, nende kasutamise võimalused.

Inspireerivad ideed loomevaldkonnast, kuidas koostööd teha? Uute ideede leidmise moodused, praktilised harjutused. Idee analüüsimine, järelduste tegemine. Toote või teenuse omahinna arvutamise põhimõtted.

Tulemus: on tekkinud uued ideed seoses loodustoodete arendamisega ning struktuur, kuidas ideed testida..

12.JAANUAR

Mis eristab mahepõllumajandust tavapõllumajandusest? Kuidas alustada toiduainete väiketootmisega? Kuidas arendada koostööd mahetootjatega?

Kuidas leida oma n.ö tuumikteema, millele toetudes ehitada üles turundus ja kommunikatsioon? Kust leida süstemaatiliselt infot ja inspiratsiooni? Blogi kirjutamise põhitõed, praktilised harjutused.

Tulemus: avardunud on arusaamad mahetootmise võimalustest ja koostöö võimalustest.

Turunduse teostamise toetuseks on tekkinud struktuur.

9.VEEBRUAR

Tootearenduse planeerimine. Inspireerivad ideed tootearendamiseks. Tootearenduse etapid. Osalejate toodete tootearenduse praktikum.

Uute loodustoodete või teenuste arendamise praktilised näited,

Eesti väetaimed, millel suur tootearenduse potentsiaal.

Tulemus: toode või teenus saab n.ö uue hingamise, tootearenduse protsess tuleviku jaoks muutunud terviklikuks ja loogiliseks. 

10.MÄRTS

Edasimüügiga seotud koostöö partnerite võrgustiku kaardistamine, koostöö algatamise ja arendamine, toodete vastavusse viimine

Loodustoodete turunduse eripära, praktilised näited  Eestist ja maailmast. Iga osaleja jaoks jõukohase turunduse plaani loomine

Tulemus: on tekkinud selge arusaamine, millistel tingimustel saab teha koostööd edasimüüjatega. On tekkinud turundustegevuste plaan.

22.MÄRTS

Koostöö võimalused ülikoolide ja teiste teadusasutustega.

Ülevaade tootearenduse võimalustest Polli aianduse uuringute keskusega koostöös.

Rahastamise  võimalused (toetused, ingelinvestorid, partnerid) . Rahastajatele oma idee presenteerimise oskuse arendamine.

Tulemus: on tekkinud ülevaade tootearenduse uutest partneritest koostöös teadusasutuste ja ülikoolidega.  Lisaks ettekujutus, kuidas tootearendust ja ettevõtlust rahastada, kuidas seda atraktiivselt presenteerida.

14.APRILL

 Loodustoodete kasutamise potentsiaal teistes valdkondades (disain, turism), koostöö võimalused.

Rahastajatele toodete või teenuste praktiline esitlemine.

Digiturunduse ja sotsiaalmeedia praktiline kasutamine. Linkedin kasutamise võimalused, profiili loomine, partnerite leidmine ja turundamine Linkedin vahendusel.

Tulemus:  on avardunud arusaamine loodustoodete ja teenuste kasutammisest erinevates valdkondades. On tekkinud Linkedin konto ja kasutaja profiil.

18 MAI

Turunduse ja tootearenduse jätkutegevuse, kasvu toetava süsteemi loomine

Turundussündmus

Osalejate toodete tutvustamiseks turundussündmuse ettevalmistamine ja  korraldamine.

JUUNI

Lõputööde esitamine ja tagasiside andmine. 

Tulemus: on tekkinud hea perspektiiv  tuleviku osas.

 

2020-aasta talv HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS

1.osa

Taimed looduses ja inimtegevuses. Mis on herbaatika.  Aedades kultiveeritavad taimed, metsikud taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

Turismisektori võimalused.  Põhjamaise kultuuripärandi tutvustamiseks herbaatika baasil. Inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid. Herbaatikatoodete,-ning teenuste pakkumine, ettevalmistamine, valmistamine, korraldamine, turundamine.

2.osa

Rituaalid taimedega. Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid. Rituaalide korraldamine ja läbiviimine turismiasutuses

Looduslähedane ruumi- kujundus ja täiendamine taimse materjaliga. Ökoloogiliselt puhtad materjalid, detailid, kujundus turismiettevõttes. Loodustooted taimedest. 100 protsenti eestimaise toorainega loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt.

3.osa

Herbaatikateemaliste elamusretkede ja sündmuste ettevalmistamine ja korraldamine, turundamine. Mis oma olemuselt on ja annab herbaatikaalane elamusretk ja sündmus. Kuidas seda välja arendada, ette valmistada,  korraldada, turundada, läbi viia, hinnata, korrigeerida. Milliseid vigu tehakse, milliseid lisateenuseid kasutada , kuidas arendada koostööd. Uurimustöö esitamine- elamusrekede näiteid eesti turimismaastikul

Rituaalid taimedega. Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid. Rituaalide korraldamine ja läbiviimine turismiasutuses

4.osa

Koduköögi tingimused. Mahe eesti. Meened ja elmuskingitused turismis. Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutamine

Meened ja elamuskingitused turismis. Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutamine

5.osa

Loodusspa: Kehaprotseduurid eesti loodusvaradega. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

Omamaiste taimede kasutamine toitlustamisel. Taimed joogina ja söögina. Taimetoitluse põhimõtted. Toidud metsikutest taimedest. Umbrohud maitsetaimedena. Toiduvalikute tegemise põhimõtted

Eesti kasvanud toidu aastaring ja väärtus Tõmmised, külmad ja soojad joogid, siirupid, kääritatud joogid. Retseptivalik

6.osa

Eksamitöödetööde esitlus: Minu turismiteenuse/toote kirjeldus ja teostaise üksikasjalik plaan

2020 JUULI  LOODUSTOODETE VALMISTAMINE -praktiline kursus

juuli Veetka talu Võrumaal

juuli-õpime tundma loodustoodete valmistamise jaoks vajalikke ravimtaimi ja toorainet. Arutame teemadel: loodustoodete kasutamine ja effektiivsus

 juuli-praktiline toodete valmistamine

juuli-oma valmistatud toodete esitlus ja analüüs

Salvide, tinktuuride, mikstuuride, taimesegude, saunakomplektide, turbatoodete valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised

 Loodusspa: Kehaprotseduurid eesti loodusvaradega. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

Omamaiste taimede kasutamine toitlustamisel ja toodetes. Taimed joogina ja söögina. Taimetoitluse põhimõtted. Toidud metsikutest taimedest. Umbrohud maitsetaimedena. Toiduvalikute tegemise põhimõtted

Eesti kasvanud toidu aastaring ja väärtus Tõmmised, külmad ja soojad joogid, siirupid, kääritatud joogid. Retseptivalik

Kursuse lõpetanu saab tunnistuse kursuse läbimise kohta ja omab oskusi loodutoodete valmistamiseks

Taimsete loodustoodete valmistamise põhimõtted, etapid, kasutamine. Tooraine kogumine, töötlemine, säilitamine. Koostoimed, mida kokku segada, mida vältida, retseptid.

Taimekosmeetika-maskid, kompressid, mähised

Taimesalvide valmistamine

Tinktuuride valmistamine

Mikstuuride valmistamine

Taimesegude valmistamine (teesegud, vannisegud, loputussegud, inhalatsioonisegud)

Saunakomplektid