2017. aastal alustab HERBAATIKA JA HOLISTILISE FÜTOTERAAPIA KOOL õpilaste vastuvõttu kolme ainulaadsesse  ja innovaatilisse õppeprogrammi –
1) Herbaatika ja ettevõtluskursutse õppetöö algab 21.10.2017 Tallinnas -12 kursust nädalavahetusetel(1 aasta)

3 )Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursuse õppetöö algab 20.10.2017 Tallinnas-6 kursust pikkadel nädalavahetustel(1 aasta jooksul) 
2) Ravimtaimed ja tervishoid  isetervendajatele-õppetöö algab 22.10.2017 Tallinnas)-24 kursust nädalavahetusel(2 aasta jooksul)

2018.aastal alustab kool  õpilaste vastuvõttu õpperpgrammi

1) Herbaatika kasutamine turismisektoris-õppetöö algab 08.02.2018 Tartus-12 õppepäeva (esmaspäviti ja neljapäeviti) 1. 5 kuu jooksul

HERBAATIKA: Herbaatika on looduse mõistmise, taimede tundmise ja kasutamise ning nende teadmiste ettevõtlusesse ja igapäevaellu põimimise kunst.
Herbaatika koolituse eesmärgiks on õpetada huvilisi eestimaiseid taimi ning eestimaist loodust tundma, kasutama ja armastama ning pakkuda ettevõtlusalast täiendõpet, et lõpetanutel oleks võimalik käivitada oma loodus- või ökoteemadega seonduv ettevõtlus või täiendada olemas olevat uute, värskete suundadega. Tegemist on baaskoolitusega, millele järgnevad jätkukoolituse kursused. Ettevõtluse koolitamisel kasutame uusi metoodikaid, nagu
• sisemisel veendumusel põhinev areng
• praktilised harjutused, mis aitavad ületada hirme ja kahtlusi ning soodustavad ettevõtlusalast inspiratsiooni
• väheste vahendite ning võimalustega maksimaalse tulemuse saavutamine
• ettevõtlus kui unistuste täideviimise enesestmõistetav osa

Herbaatika lõpetanud ettevõtjad on uue ajastu eetilised ettevõtjad, kes taaselustavad saadud teadmiste ja partnerite ning süvenenud eneseusu abil unustuste hõlma vajunud teadmised, oskused Eesti looduse ning ressursside kohta, andes neile tänapäevase vormi ning tehes uued loodust säästvad tooted ja teenused, mis on inspireeritud põhjamaisest maagilisest loodusväest, kättesaadavaks nii eestlastele kui ka välismaalastele.

RAVIMTAIMED JA TERVISHOID ISETERVENDAJATELE. Õppekava eesmärk on  õpetada õpilasi tundma ravimtaimi ja nende kasutamist ning looduslähedasi isetervendamise ja tervisehoidmisviise. Omandatavad oskused: oskab luua seoseid taimede ja inimeste eluprotsesside toimimise vahel, omab algteadmisi taimede ja metateaduse seostest, omab teadmisi taimedest kui eluprotsesside sümbolitest, oskab kasutada ravimtaimi enda tervendamiseks, omab teadmisi  taimetoitude/jookide valmistamise protsessist,  omab teadmisi loodusteraapiatest, sõna-ja helijõulisest teraapiast, omab teadmisi looduslähedasest kodukujundusest, terve psüühika hoidmisest peres, raseduseaegse, imikute ja väikelaste tervisehoiust, omab teadmisi taimede kasutamisest kodustes kehaprotseduurides.

HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS. Õppe eesmärk on õppida tundma taimi ja nende kasutamist, valmistada õppurid ette looma oma ettevõte või laiendama olemasolevat ettevõtlust tegutsemaks  herbaatika- ja turismivaldkonnas. Omandatavad oskused: oskab kasutada herbaatikaalaseid teadmisi turismiettevõttes, oskab korraldada, läbi viia turismiettevõttes taimerituaale, -elamusretki, -sündmusi, omab teadmisi looduslähedasest ruumikujundusest,taimede kasutamisest kehaprotseduurides, toiduvalmistamisel ja taimsete meenete valmistamisest ja turundamisest,  omab ettekujutust oma ettevõtlusega alustamiseks herbaatikaalases turismisektoris  või ideed olemasoleva turismiettevõtluse laiendamiseks