1. HERBAATIKA JA ETTEVÕTLUSE INTENSIIVKURSUS
Õppemaht on 128 ah (45 minutit on 1 ah), 16 õppepäeva+personaalne  ettevõtlusmentorlus.  Kursused toimuvad ajavahemikus 10.2019-06.2020
Tallinnas toimub õppetöö  (ruumid täpsustatakse) . Kursus lõppeb praktikalaagriga Võrumaal. Kursused toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel

Saaremaal algab kursus 9.november ja kestab 14.juunini
Esimesed õppepäevad on 19.ja 20. 10.2019 Tallinnas. Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

Õppemaks Herbaatika ja ettevõtluse  intensiivõppegruppi sisseastujatele  on 2000+km eurot(2400 eurot)
Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kaupa, sel juhul on makseks 250 eurot+ km kuus

Tervise Kodu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

2. RAVIMTAIMED JA TERVISHOID ISETERVENDAJATELE
Õppemaht on 182 ah (45 minutit on 1 ah), 24  õppepäeva 

Kursused toimuvad Tallinnas ja võimalus erandkorras osaleda ka Skype vahendusel. Suvel praktikalaager Võrumaal

Tallinnas algab õppetöö 19. oktoobril 2019. Kursused toimuvad nädalavahetusel  valdavalt 1 kord kuus 2 aasta jooksul ajavahemiskus 10.2019-07.2021 Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

Saaremaal algab kursus 10.november 2019

Õppemaks Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õppegruppi sisseastujatele  on 2000 eurot+km. (2400 eurot)

Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kuus, sel juhul on  makseks ühe õppepäeva eest 100 eurot. Kokku 24 õppepäeva 20 kuu jooksul.Kogu õppemaks tuleb tasuda kursuse nominaalaja jooksul.

3.LOODUSTOODETE TURUNDUSE JA TOOTEARENDUS  INTENSIIVKURSUS
Õppemaht on 64 ah (45 minutit on 1 ah), 7 õppepäeva+personaalne  ettevõtlusmentorlus.  Kursused toimuvad ajavahemikus 01-06.2020
Tallinnas toimub õppetöö  Põhja pst.27a, Kultuurikatel, Arhitektuurikeskuse seminariruumides . Kursused toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel, jaanuaris 2 päeva, veebruaris-aprillini 1 päev, mais 2 päeva ja juunis 1 päev.
Esimene õppepäev on 01.2019 Tallinnas. Õppetöö toimub kella 10.00-16.30 -ni.

Õppemaks Loodustoodete turunduse ja tootearenduse  intensiivõppegruppi sisseastujatele  on 700+km eurot(840 eurot)
Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kaupa, sel juhul on makseks 100 eurot+ km kord, s.t jaanuaris, mais 200+km, teised kuud 100+km

Tervise Kodu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

4 HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS
Õppemaht on 42 (45 minutit on 1 ah), 6 õppepäeva

 Kursused toimuvad 3 nädala jooksul  Õppetöö algab veebruaril 2020 Tallinnas

Õppemaks Herbaatika kasutamine turismisektoris õppegruppi sisseastujatele  on 720+km  eurot.

Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa: 3x240+km

Tervise Kodu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

5. LOODUSTOODETE VALMISTAMINE
Õppemaht on 30 ah, 1 nädala jooksul. Õppetöö algab 1 juuli.

Kursused toimuvad  Võrumaal Veetka talus. Õppetöö toimub juulis 2019

Õppemaks Loodustoodete valmistamise õppegruppi  sisseastujatele on 600 eurot(sisaldab km)

Osamaksete kaupa tasumise korral  tasutakse õppemaks igakuiselt või iganädalselt vastavalt õppekuus toimuvatele õppepäevadele
Maksmine toimub õpilasele esitatud arve  alusel vastavalt õppelepingus sätestatud korrale.

Makse peab olema teostatud enne käesoleva kuu/nädala kursuse algust

Tervise Kodu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Herbaatika Ja Holistilise Fütoteraapia Kool on alates 05.2017 Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. Soovi korral saab taotleda Töötukassa kaudu koolitustoetust. Selleks palun pöörduda oma piirkonna Töötukassa poole. Töötukassa toetust saab taotleda Loodustoodete turundus ja tootearenduse intensiivkursusele, Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursusele,  Herbaatika kasutamine turismisektoris kursusele ja Loodustoodete valmistamise kursusele

Tulumaksu tagastamine
MTÜ Tervise Kodu Kool  on esitanud majandustegevusteate  täiskasvanute vabahariduslikuks koolitamiseks ning õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine,  mis annab õppijatele võimaluse kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsiooni ja saada tagasi tulumaks 21%. Kõikide ülekannete kohta koostab raamatupidamine nimelised arved ja väljastab 31. jaanuariks 2017 eelmisel kalendriaastal laekunud õppemaksu kogusumma Maksu- ja Tolliametile õppekuluna üksikisiku tuludeklaratsiooni kandmiseks. Arve koostatakse sellele inimesele, kelle kontolt summa laekus. Seega on oluline, et õppemaksu tasujaks on õppija ise, sest raamatupidamine lähtub Maksu-ja Tolliametile andmete saatmisel õpilaste nimekirjast.

VASTUVÕTUTINGIMUSED 2019

Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursusele ning Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õpperühma kestab kuni 15.10.2019  Vastuvõtt Herbaatika kasutamine turismisektoris kursusele ja avalduste vastuvõtmine Loodustoodete turunduse ja tootearenduse intensiivkursusele kestab kuni 31.01. 2019. Vastuvõtt Loodustoodete valmistamise kursusele toimub kuni 05.06.19

Sisseastumise eeldused Herbaatika ja ettevõtluse  õpperühma
• huvi looduse ja selle baasil ettevõtluse arendamise vastu
• austus ümbritseva looduse ja inimeste suhtes

Sisseastumiseks palume esitada alljärgnevad dokumendid:
• avaldus (vabas vormis)
• elulookirjeldus (iseenda valitud vormil)
• motivatsioonikiri (vabas vormis)
Dokumendid palume saata e-posti aadressil kool@tervisekodu.ee.

Vastuvõtmisest teavitamine
Dokumendid vaadatakse läbi nädala jooksul laekumise järjekorras. Sobivuse korral teavitatakse sissesaanut e-posti teel ning väljastatakse  arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 1 nädal enne õppetöö algust, et kindlustada koht grupis.
Õpilasega sõlmitakse õppeleping.

Koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord ja nõuded
Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel
sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud
õppekava täies mahus. Juhul kui õppija katkestab õpingud, maksab ta läbitud kursuste ja  lisaks veel ühe kursuse tasu.
Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus ja maksnud kogu õppemaksu
Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.