1. HERBAATIKA JA ETTEVÕTLUSE BAASKURSUS 
Õppemaht on 182 ah (45 minutit on 1 ah) sellest teooriaõpet 24 õppepäeva.  Lisaks korraldab kool täienduskursusi, millel on õpilastel võimalik soovi korral osaleda. Lõpetaja koostab eksamitöö
Tallinnas toimub õppetöö (ruumid täpsustatakse) ja Tartus, Tammetõru 24,  Tervise Kodu ruumides
Esimene õppepäev on 21.10.2017 Tallinnas. Kahepäevalised kursused on üks kord kuus laupäeviti ja pühapäeviti Tallinnas ja Tartus, suvel praktikalaager Võrumaal . Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

2. HERBAATIKA JA ETTEVÕTLUSE INTENSIIVKURSUS
Õppemaht on 144 ah (45 minutit on 1 ah) sellest teooriaõpet 18 õppepäeva.  Lisaks korraldab kool täienduskursusi, millel on õpilastel võimalik soovi korral osaleda. Lõpetaja koostab eksamitöö
Tallinnas toimub õppetöö  (ruumid täpsustatakse) ja Tartus, Tammetõru 24,  Tervise Kodu ruumides
Esimene õppepäev on 20.10.2017 Tallinnas. Kolmpäevalised kursused on üks kord kuus reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti Tallinnas ja Tartus, suvel praktikalaager Võrumaal  Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

3. RAVIMTAIMED JA TERVISHOID ISETERVENDAJATELE
Õppemaht on 182 ah (45 minutit on 1 ah), 24  õppepäeva

Kursused toimuvad Tallinnas, Tartus ja võimalus erandkorras osaleda ka Skype vahendusel. Suvel praktikalaager Võrumaal

Tallinnas algab õppetöö 22. oktoobril. Kursused toimuvad nädalavahetusel  valdavalt 1 kord kuus 2 aasta jooksul. Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

4. HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS
Õppemaht on 96 ah, sellest iseseisev töö 24 ah (45 minutit on 1 ah), 12 õppepäeva

Kursused toimuvad Tartus. Õppetöö algab .8.veebruaril. Kursused toimuvad 2 korda nädalas esmaspäeval ja neljapäeval 1,5 kuu jooksul

 Õppetöö toimub kella 11.00-16.00

5. LOODUSTOODETE VALMISTAMINE
Õppemaht on 35 ah, 5 õppepäeva

Kursused toimuvad Tartus ja Võrumaal Veetka talus. Õppetöö toimub 8-12 juuli

VASTUVÕTUTINGIMUSED 2018

Avalduste vastuvõtmine Herbaatika ja ettevõtluse baaskursusele , Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursuselening Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õpperühma kestab kuni 15.10.2018.  Vastuvõtt Herbaatika kasutamine turismisektoris kestab kuni 07.02. 2018. Vastuvõtt Loodustoodete valmistamise kursusele toimub kuni 05.06.18

Sisseastumise eeldused Herbaatika ja ettevõtluse  õpperühma
• huvi looduse ja selle baasil ettevõtluse arendamise vastu
• austus ümbritseva looduse ja inimeste suhtes

Sisseastumiseks palume esitada alljärgnevad dokumendid:
• avaldus (vabas vormis)
• elulookirjeldus (iseenda valitud vormil)
• motivatsioonikiri (vabas vormis)
Dokumendid palume saata e-posti aadressil kool@tervisekodu.ee.

Vastuvõtmisest teavitamine
Dokumendid vaadatakse läbi nädala jooksul laekumise järjekorras. Sobivuse korral teavitatakse sissesaanut e-posti teel ning väljastatakse  arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 1 nädal enne õppetöö algust, et kindlustada koht grupis.
Õpilasega sõlmitakse õppeleping.

Õppemaksu tasumine
Õppemaks Herbaatika ja ettevõtluse baasõppegruppi sisseastujatele  on 1800+km eurot
Maksta on võimalik ka  kuu kaupa, sel juhul on makseks kahe õppepäeva eest 150+km eurot. Kokku 24 õppepäeva ühe aasta jooksul.

Õppemaks Herbaatika ja ettevõtluse  intensiivõppegruppi sisseastujatele  on 1800+km eurot
Maksta on võimalik ka  kursuse kaupa, sel juhul on makseks kolme õppepäeva eest 300+km eurot. Kokku 18 õppepäeva ühe aasta jooksul.

Õppemaks Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õppegruppi sisseastujatele  on 1800+km eurot.

Maksta on võimalik ka  kuu kaupa, sel juhul on  makseks ühe õppepäeva eest 75+km eurot. Kokku 24 õppepäeva 20 kuu jooksul.

Õppemaks Herbaatika kasutamine turismisektoris õppegruppi sisseastujatele  on 1200+km  eurot.

Maksta on võimalik ka  nädala kaupa, sel juhul on  makseks ühe õppenädala eest 200+km eurot. Kokku 12 õppepäeva 1,5 kuu jooksul.

Õppemaks Loodustoodete valmistamise õppegruppi  sisseastujatele on 600 eurot(sisaldab km)

Osamaksete kaupa tasumise korral  tasutakse õppemaks igakuiselt või iganädalselt vastavalt õppekuus toimuvatele õppepäevadele
Maksmine toimub õpilasele esitatud arve  alusel vastavalt õppelepingus sätestatud korrale.

Makse peab olema teostatud enne käesoleva kuu/nädala kursuse algust

Koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord ja nõuded
Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel
sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud
õppekava täies mahus. Juhul kui õppija katkestab õpingud, maksab ta läbitud kursuste ja  lisaks veel ühe kursuse tasu.
Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus ja maksnud kogu õppemaksu
Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

Töötukassa toetuse taotlemine

Herbaatika Ja Holistilise Fütoteraapia Kool on alates 05.2017 Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. Soovi korral saab taotleda Töötukassa kaudu koolitustoetust. Selleks palun pöörduda oma piirkonna Töötukassa poole. Töötukassa toetust saab taotleda Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursusele,  Herbaatika kasutamine turismisektoris kursusele ja Loodustoodete valmistamise kursusele

Tulumaksu tagastamine
MTÜ Tervise Kodu Kool  on esitanud majandustegevusteate  täiskasvanute vabahariduslikuks koolitamiseks ning õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine,  mis annab õppijatele võimaluse kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsiooni ja saada tagasi tulumaks 21%. Kõikide ülekannete kohta koostab raamatupidamine nimelised arved ja väljastab 31. jaanuariks 2017 eelmisel kalendriaastal laekunud õppemaksu kogusumma Maksu- ja Tolliametile õppekuluna üksikisiku tuludeklaratsiooni kandmiseks. Arve koostatakse sellele inimesele, kelle kontolt summa laekus. Seega on oluline, et õppemaksu tasujaks on õppija ise, sest raamatupidamine lähtub Maksu-ja Tolliametile andmete saatmisel õpilaste nimekirjast.