1.LOODUSTOODETE TURUNDUSE JA TOOTEARENDUS  INTENSIIVKURSUS
Õppemaht on 64 ah (45 minutit on 1 ah), 7 õppepäeva+personaalne  ettevõtlusmentorlus.  Kursused toimuvad ajavahemikus 12.01-06.2019
Tallinnas toimub õppetöö  Põhja pst.27a, Kultuurikatel, Arhitektuurikeskuse seminariruumides . Kursused toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel, jaanuaris 2 päeva, veebruaris-aprillini 1 päev, mais 2 päeva ja juunis 1 päev.
Esimene õppepäev on 12.01.2019 Tallinnas. Õppetöö toimub kella 10.00-16.30 -ni.

Õppemaks Loodustoodete turunduse ja tootearenduse  intensiivõppegruppi sisseastujatele  on 700+km eurot(840 eurot)
Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kaupa, sel juhul on makseks 100 eurot+ km kuus

2. HERBAATIKA JA ETTEVÕTLUSE INTENSIIVKURSUS
Õppemaht on 144 ah (45 minutit on 1 ah), 18 õppepäeva+personaalne  ettevõtlusmentorlus.  Kursused toimuvad ajavahemikus 10.2018-07.2019
Tallinnas toimub õppetöö  (ruumid täpsustatakse) ja Tartus (ruumid täpsustatakse)  Tervise Kodu ruumides. Kursus lõppeb praktikalaagriga Võrumaal. Kursused toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel
Esimesed õppepäevad on 13.ja 14.10.2018 Tallinnas. Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

Õppemaks Herbaatika ja ettevõtluse  intensiivõppegruppi sisseastujatele  on 1800+km eurot(2160 eurot)
Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kaupa, sel juhul on makseks 200 eurot+ km kuus

3. RAVIMTAIMED JA TERVISHOID ISETERVENDAJATELE
Õppemaht on 182 ah (45 minutit on 1 ah), 24  õppepäeva 

Kursused toimuvad Tallinnas ja võimalus erandkorras osaleda ka Skype vahendusel. Suvel praktikalaager Võrumaal

Tallinnas algab õppetöö 13. oktoobril 2018. Kursused toimuvad nädalavahetusel  valdavalt 1 kord kuus 2 aasta jooksul ajavahemiskus 10.2018-07.2020 Õppetöö toimub kella 10.00-17.00

Õppemaks Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õppegruppi sisseastujatele  on 2000 eurot+km. (2400 eurot)

Maksta on võimalik ka  osamaksete kaupa kuus, sel juhul on  makseks ühe õppepäeva eest 100 eurot. Kokku 24 õppepäeva 20 kuu jooksul.Kogu õppemaks tuleb tasuda kursuse nominaalaja jooksul.

4 HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS
Õppemaht on 96 ah, sellest iseseisev töö 24 ah (45 minutit on 1 ah), 12 õppepäeva

 Kursused toimuvad 2 korda nädalas  1,5 kuu jooksul  Õppetöö algab veebruaris 2019.

Õppemaks Herbaatika kasutamine turismisektoris õppegruppi sisseastujatele  on 1200+km  eurot.

Maksta on võimalik ka  nädala kaupa, sel juhul on  makseks ühe õppenädala eest 200+km eurot. Kokku 12 õppepäeva 1,5 kuu jooksul.

5. LOODUSTOODETE VALMISTAMINE
Õppemaht on 30 ah, 1 nädala jooksul

Kursused toimuvad  Võrumaal Veetka talus. Õppetöö toimub juulis 2019

Õppemaks Loodustoodete valmistamise õppegruppi  sisseastujatele on 600 eurot(sisaldab km)

Osamaksete kaupa tasumise korral  tasutakse õppemaks igakuiselt või iganädalselt vastavalt õppekuus toimuvatele õppepäevadele
Maksmine toimub õpilasele esitatud arve  alusel vastavalt õppelepingus sätestatud korrale.

Makse peab olema teostatud enne käesoleva kuu/nädala kursuse algust

.HERBAATIKA JÄTKUKURSUS

Õppemaht on 24 ah, 4 kuu jooksul

Kursused toimuvad nädalavaetustel Tallinnas

Õppemaks 330 eurot(sisaldab km). Saab maksta osadekaupa.

Kursusel saavad osaleda Herbaatika põhikursuse läbinud

Saab taotleda Töötukassa toetust

Töötukassa toetuse taotlemine

Herbaatika Ja Holistilise Fütoteraapia Kool on alates 05.2017 Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. Soovi korral saab taotleda Töötukassa kaudu koolitustoetust. Selleks palun pöörduda oma piirkonna Töötukassa poole. Töötukassa toetust saab taotleda Loodustoodete turundues ja tootearenduse intensiivkursus, Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursusele,  Herbaatika kasutamine turismisektoris kursusele ja Loodustoodete valmistamise kursusele

Tulumaksu tagastamine
MTÜ Tervise Kodu Kool  on esitanud majandustegevusteate  täiskasvanute vabahariduslikuks koolitamiseks ning õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine,  mis annab õppijatele võimaluse kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsiooni ja saada tagasi tulumaks 21%. Kõikide ülekannete kohta koostab raamatupidamine nimelised arved ja väljastab 31. jaanuariks 2017 eelmisel kalendriaastal laekunud õppemaksu kogusumma Maksu- ja Tolliametile õppekuluna üksikisiku tuludeklaratsiooni kandmiseks. Arve koostatakse sellele inimesele, kelle kontolt summa laekus. Seega on oluline, et õppemaksu tasujaks on õppija ise, sest raamatupidamine lähtub Maksu-ja Tolliametile andmete saatmisel õpilaste nimekirjast.

VASTUVÕTUTINGIMUSED 2018

Avalduste vastuvõtmine Loodustoodete turunduse ja tootearenduse intensiivkursusele 5.12.2018, Herbaatika ja ettevõtluse baaskursusele , Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursuselening Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õpperühma kestab kuni 10.10.2018.  Vastuvõtt Herbaatika kasutamine turismisektoris kestab kuni 31.01. 2019. Vastuvõtt Loodustoodete valmistamise kursusele toimub kuni 05.06.19

Sisseastumise eeldused Herbaatika ja ettevõtluse  õpperühma
• huvi looduse ja selle baasil ettevõtluse arendamise vastu
• austus ümbritseva looduse ja inimeste suhtes

Sisseastumiseks palume esitada alljärgnevad dokumendid:
• avaldus (vabas vormis)
• elulookirjeldus (iseenda valitud vormil)
• motivatsioonikiri (vabas vormis)
Dokumendid palume saata e-posti aadressil kool@tervisekodu.ee.

Vastuvõtmisest teavitamine
Dokumendid vaadatakse läbi nädala jooksul laekumise järjekorras. Sobivuse korral teavitatakse sissesaanut e-posti teel ning väljastatakse  arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 1 nädal enne õppetöö algust, et kindlustada koht grupis.
Õpilasega sõlmitakse õppeleping.

Koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord ja nõuded
Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel
sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud
õppekava täies mahus. Juhul kui õppija katkestab õpingud, maksab ta läbitud kursuste ja  lisaks veel ühe kursuse tasu.
Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus ja maksnud kogu õppemaksu
Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.