VASTUVÕTUTINGIMUSED 2017/2018

Avalduste vastuvõtmine Herbaatika ja ettevõtluse baaskursusele  ning  Ravimtaimed ja tervishoid isetervendajatele õpperühma kestab kuni 20.10.2017.  Vastuvõtt Herbaatika kasutamine turismisektoris kestab kuni 07.02.2018

Sisseastumise eeldused Herbaatika ja ettevõtluse  baasõpperühma või  intensiivõpperühma
• huvi looduse ja selle baasil ettevõtluse arendamise vastu
• austus ümbritseva looduse ja inimeste suhtes

Sisseastumiseks palume esitada alljärgnevad dokumendid:
• avaldus (vabas vormis)
• elulookirjeldus (iseenda valitud vormil)
• motivatsioonikiri (vabas vormis)
Dokumendid palume saata e-posti aadressil kool@tervisekodu.ee.

Vastuvõtmisest teavitamine
Dokumendid vaadatakse läbi nädala jooksul laekumise järjekorras. Sobivuse korral teavitatakse sissesaanut e-posti teel ning väljastatakse  arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 1.nädal enne koolituse algust, et kindlustada koht grupis.
Õpilasega sõlmitakse õppeleping.