VASTUVÕTUTINGIMUSED

Sisseastumise eeldused Herbaatika ja ettevõtluse  baasõpperühma või  intensiivõpperühma
• huvi looduse ja selle baasil ettevõtluse arendamise vastu
• austus ümbritseva looduse ja inimeste suhtes

Sisseastumiseks palume esitada alljärgnevad dokumendid:
• avaldus (vabas vormis)
• elulookirjeldus (iseenda valitud vormil)
• motivatsioonikiri (vabas vormis)
Dokumendid palume saata e-posti aadressil kool@tervisekodu.ee.

Vastuvõtmisest teavitamine
Dokumendid vaadatakse läbi nädala jooksul laekumise järjekorras. Sobivuse korral teavitatakse sissesaanut e-posti teel ning väljastatakse  arve, mis tuleb tasuda hiljemalt 1.nädal enne koolituse algust, et kindlustada koht grupis.
Õpilasega sõlmitakse õppeleping.