Herbaatika on looduse mõistmise, (ravim) taimede sügavtundmise ja kasutamise ning nende teadmiste ettevõtlusesse ja igapäevaellu põimimise kunst. Herbaatika koolituse eesmärgiks on õpetada huvilisi (ravim) taimi tundma ning armastama ja pakkuda ettevõtlusalast täiendõpet.

Holistiline taimetarkus lähtub inimesest ja loodusest kui tervikust, kus keha, hing ja meel on omavahel seotud, mõjutades igat rakku, psüühikat ja  keskkonnas toimuvat. Keha tervis sõltub hinge- ja vaimutasandil toimuvat ja vastupidi. Holistilises fütoteraapias otsitakse peegeldusi, sarnasusi, mõjutusi, tunnetusi, signatuure loodusest, taimemaailmast ning vaadeldakse igat indiviidi tema isiklikust omapärast lähtuvalt. Kõigel meiega toimuval on semiootiline ning põhjuslik tähendus, mille mõistmine aitab  lahendada tervisega ja üleüldse inimese heaoluga seotut.  Herbaatika ja Holistilise Fütoteraapa koolis õpitakse leidma lahendusi ja võtma vastustust oma tervise eest omamaiste loodusravi meetodite abil. 

2019/2020. aastal alustab HERBAATIKA JA HOLISTILISE FÜTOTERAAPIA KOOL õpilaste vastuvõttu järgmistesse  õppeprogrammidesse–

1 )Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursuse õppetöö algab 19.10.2019 Tallinnas -9 kuu jooksul(vaata ajakava) ja Saaremaal 9.november 2019
2) Ravimtaimed ja tervishoid  isetervendajatele (esimese aasta kursus)-õppetöö algab 20.10.2019 Tallinnas-2 aastat (vaata ajakava) ja Saaremaal 10.november 2019

3)Ravimtaimed ja tervishoid  isetervendajatele (teise aasta kursus)-õppetöö algab 14.09..2019 Tallinnas-teine aasta (vaata ajakava)

4)Loodustoodete turunduse ja tootearenduse intensiivkursuse õppetöö algab jaanuaris 2020

5) Herbaatika kasutamine turismisektoris-õppetöö algab  veebruaris 2020. Tallinnas

6)Loodustoodete valmistamise kursus-õppetöö algab  2020 a. juulis 1 nädala jooksul

HERBAATIKA: Herbaatika on looduse mõistmise, taimede tundmise ja kasutamise ning nende teadmiste ettevõtlusesse ja igapäevaellu põimimise kunst.
Herbaatika koolituse eesmärgiks on õpetada huvilisi eestimaiseid taimi ning eestimaist loodust tundma, kasutama ja armastama ning pakkuda ettevõtlusalast täiendõpet, et lõpetanutel oleks võimalik käivitada oma loodus- või ökoteemadega seonduv ettevõtlus või täiendada olemas olevat uute, värskete suundadega. Tegemist on baaskoolitusega, millele järgnevad jätkukoolituse kursused. Ettevõtluse koolitamisel kasutame uusi metoodikaid, nagu
• sisemisel veendumusel põhinev areng
• praktilised harjutused, mis aitavad ületada hirme ja kahtlusi ning soodustavad ettevõtlusalast inspiratsiooni
• väheste vahendite ning võimalustega maksimaalse tulemuse saavutamine
• ettevõtlus kui unistuste täideviimise enesestmõistetav osa

Herbaatika lõpetanud ettevõtjad on uue ajastu eetilised ettevõtjad, kes taaselustavad saadud teadmiste ja partnerite ning süvenenud eneseusu abil unustuste hõlma vajunud teadmised, oskused Eesti looduse ning ressursside kohta, andes neile tänapäevase vormi ning tehes uued loodust säästvad tooted ja teenused, mis on inspireeritud põhjamaisest maagilisest loodusväest, kättesaadavaks nii eestlastele kui ka välismaalastele.

RAVIMTAIMED JA TERVISHOID ISETERVENDAJATELE. Õppekava eesmärk on  õpetada õpilasi tundma ravimtaimi ja nende kasutamist ning looduslähedasi isetervendamise ja tervisehoidmisviise. Omandatavad oskused: oskab luua seoseid taimede ja inimeste eluprotsesside toimimise vahel, omab algteadmisi taimede ja metateaduse seostest, omab teadmisi taimedest kui eluprotsesside sümbolitest, oskab kasutada ravimtaimi enda tervendamiseks, omab teadmisi  taimetoitude/jookide valmistamise protsessist,  omab teadmisi loodusteraapiatest, sõna-ja helijõulisest teraapiast, omab teadmisi looduslähedasest kodukujundusest, terve psüühika hoidmisest peres, raseduseaegse, imikute ja väikelaste tervisehoiust, omab teadmisi taimede kasutamisest kodustes kehaprotseduurides.

HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS. Õppe eesmärk on õppida tundma taimi ja nende kasutamist, valmistada õppurid ette looma oma ettevõte või laiendama olemasolevat ettevõtlust tegutsemaks  herbaatika- ja turismivaldkonnas. Omandatavad oskused: oskab kasutada herbaatikaalaseid teadmisi turismiettevõttes, oskab korraldada, läbi viia turismiettevõttes taimerituaale, -elamusretki, -sündmusi, omab teadmisi looduslähedasest ruumikujundusest,taimede kasutamisest kehaprotseduurides, toiduvalmistamisel ja taimsete meenete valmistamisest ja turundamisest,  omab ettekujutust oma ettevõtlusega alustamiseks herbaatikaalases turismisektoris  või ideed olemasoleva turismiettevõtluse laiendamiseks

LOODUSTOODETE VALMISTAMISE KURSUS. Õppe eesmärk on õppida valmistama loodustooteid, nende kasutamist ning toimet ning laiendama nii olemasolevat ettevõtlust tegutsemaks  herbaatika valdkonnas. Omandatavad oskused:Oskab valmistada looduskosmeetikat,   oskab valmistada ja kasutada taimesalve,  oskab valmistada ja kasutada tinktuure ja mikstuure, oskab valmistada ja kasutada taimesegusid, omab teadmisi taimetoitude valmistamiseks, omab ettekujutust oma ettevõtlusega alustamiseks herbaatikasektoris või ideed  ettevõtluse laiendamiseks

Õppekorraldus: http://www.herbaatika.com/kooli-tkorraldus/

Kontakt: http://www.herbaatika.com/kontakt/