Herbaatika on looduse mõistmise, (ravim) taimede sügavtundmise ja kasutamise ning nende teadmiste ettevõtlusesse ja igapäevaellu põimimise kunst. Herbaatika koolituse eesmärgiks on õpetada huvilisi (ravim) taimi tundma ning armastama ja pakkuda ettevõtlusalast täiendõpet.

Herbaatika ja ettevõtluse baaskursus, Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursus ning  Ravimtaimed ja Tervishoid Isetervendajatele kursused algavad  oktoobris 2018 Tallinnas. Herbaatika kasutamine turismisektoris-kursus algab .8. veebruar 2018 Tartus, Loodustoodete valmistamise kursus algab 8.juulil 

 

Info: http://www.herbaatika.com/info-1/

Õppekorraldus: http://www.herbaatika.com/kooli-tkorraldus/

Vastuvõtmine: http://www.herbaatika.com/vastuvtmine/

Kontakt: http://www.herbaatika.com/kontakt/