Herbaatika on looduse mõistmise, (ravim) taimede sügavtundmise ja kasutamise ning nende teadmiste ettevõtlusesse ja igapäevaellu põimimise kunst. Herbaatika koolituse eesmärgiks on õpetada huvilisi (ravim) taimi tundma ning armastama ja pakkuda ettevõtlusalast täiendõpet.

Herbaatika ja ettevõtluse baaskursus, Herbaatika ja ettevõtluse intensiivkursus ning  Ravimtaimed ja Tervishoid Isetervendajatele kursused algavad  vastavat 21. ja 20. oktoober ja 22.oktoober 2017 Tallinnas. Herbaatika kasutamine turismisektoris-kursus algab .8. veebruar 2018 Tartus

 

Info: http://www.herbaatika.com/info-1/

Õppekorraldus: http://www.herbaatika.com/kooli-tkorraldus/

Vastuvõtmine: http://www.herbaatika.com/vastuvtmine/

Kontakt: http://www.herbaatika.com/kontakt/