UUED KURSUSED 2019

2019 HERBAATIKA KASUTAMINE TURISMISEKTORIS

26.veebruar Tallinn Jaama 7

Taimed looduses ja inimtegevuses. Mis on herbaatika.  Aedades kultiveeritavad taimed, metsikud taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

Turismisektori võimalused.  Põhjamaise kultuuripärandi tutvustamiseks herbaatika baasil. Inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid. Herbaatikatoodete,-ning teenuste pakkumine, ettevalmistamine, valmistamine, korraldamine, turundamine.

5.märts Tallinn Jaama 7

Rituaalid taimedega. Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid. Rituaalide korraldamine ja läbiviimine turismiasutuses

Looduslähedane ruumi- kujundus ja täiendamine taimse materjaliga. Ökoloogiliselt puhtad materjalid, detailid, kujundus turismiettevõttes. Loodustooted taimedest. 100 protsenti eestimaise toorainega loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt.

12.märts Tallinn Jaama 7

Herbaatikateemaliste elamusretkede ja sündmuste ettevalmistamine ja korraldamine, turundamine. Mis oma olemuselt on ja annab herbaatikaalane elamusretk ja sündmus. Kuidas seda välja arendada, ette valmistada,  korraldada, turundada, läbi viia, hinnata, korrigeerida. Milliseid vigu tehakse, milliseid lisateenuseid kasutada , kuidas arendada koostööd. Uurimustöö esitamine- elamusrekede näiteid eesti turimismaastikul

Rituaalid taimedega. Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid. Rituaalide korraldamine ja läbiviimine turismiasutuses

19.märts Tallinn Jaama 7

Koduköögi tingimused. Mahe eesti. Meened ja elmuskingitused turismis. Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutamine

Meened ja elamuskingitused turismis. Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutamine

26.märts Tallinn Jaama 7

Loodusspa: Kehaprotseduurid eesti loodusvaradega. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

Omamaiste taimede kasutamine toitlustamisel. Taimed joogina ja söögina. Taimetoitluse põhimõtted. Toidud metsikutest taimedest. Umbrohud maitsetaimedena. Toiduvalikute tegemise põhimõtted

Eesti kasvanud toidu aastaring ja väärtus Tõmmised, külmad ja soojad joogid, siirupid, kääritatud joogid. Retseptivalik

2..aprill Tallinn Jaama 7

Eksamitöödetööde esitlus: Minu turismiteenuse/toote kirjeldus ja teostaise üksikasjalik plaan

2019 LOODUSTOODETE VALMISTAMINE -praktiline kursus

juuli Veetka talu Võrumaal

1.juuli-õpime tundma loodustoodete valmistamise jaoks vajalikke ravimtaimi ja toorainet. Arutame teemadel: loodustoodete kasutamine ja effektiivsus

8,9,10 juuli-praktiline toodete valmistamine

24.juuli-oma valmistatud toodete esitlus ja analüüs

Salvide, tinktuuride, mikstuuride, taimesegude, saunakomplektide, turbatoodete valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised

 Loodusspa: Kehaprotseduurid eesti loodusvaradega. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

Omamaiste taimede kasutamine toitlustamisel ja toodetes. Taimed joogina ja söögina. Taimetoitluse põhimõtted. Toidud metsikutest taimedest. Umbrohud maitsetaimedena. Toiduvalikute tegemise põhimõtted

Eesti kasvanud toidu aastaring ja väärtus Tõmmised, külmad ja soojad joogid, siirupid, kääritatud joogid. Retseptivalik

Kursuse lõpetanu saab tunnistuse kursuse läbimise kohta ja omab oskusi loodutoodete valmistamiseks

Taimsete loodustoodete valmistamise põhimõtted, etapid, kasutamine. Tooraine kogumine, töötlemine, säilitamine. Koostoimed, mida kokku segada, mida vältida, retseptid.

Taimekosmeetika-maskid, kompressid, mähised

Taimesalvide valmistamine

Tinktuuride valmistamine

Mikstuuride valmistamine

Taimesegude valmistamine (teesegud, vannisegud, loputussegud, inhalatsioonisegud)

Saunakomplektid

 2019 LOODUSTOODETE TURUNDUS JA TOOTEARENDUS (intensiivõpe)

12. JAANUAR 2019

Holistiline ettevõtlus läbi iseenda ja looduse mõistmise, suurema pildi nägemine. Enesemotivatsiooni jaoks baasi loomine,  inspiratsioon loodusest ja loomulikust  eluviisist. Piiravatest uskumistest vabanemine.  Kuidas mõista turu vajadusi, lugeda trende, näha kaugemale, mida turg ootab ning leida  iseenda ja turu jaoks õige suund?

Suure potentsiaali ja väega taimed Eesti loodusest, nende kasutamise võimalused.

Inspireerivad ideed loomevaldkonnast, kuidas koostööd teha? Uute ideede leidmise moodused, praktilised harjutused. Idee analüüsimine, järelduste tegemine. Toote või teenuse omahinna arvutamise põhimõtted.

Tulemus: on tekkinud uued ideed seoses loodustoodete arendamisega ning struktuur, kuidas ideed testida..

13.JAANUAR

Mis eristab mahepõllumajandust tavapõllumajandusest? Kuidas alustada toiduainete väiketootmisega? Kuidas arendada koostööd mahetootjatega?

Kuidas leida oma n.ö tuumikteema, millele toetudes ehitada üles turundus ja kommunikatsioon? Kust leida süstemaatiliselt infot ja inspiratsiooni? Blogi kirjutamise põhitõed, praktilised harjutused.

Tulemus: avardunud on arusaamad mahetootmise võimalustest ja koostöö võimalustest.

Turunduse teostamise toetuseks on tekkinud struktuur.

9.VEEBRUAR

Tootearenduse planeerimine. Inspireerivad ideed tootearendamiseks. Tootearenduse etapid. Osalejate toodete tootearenduse praktikum.

Uute loodustoodete või teenuste arendamise praktilised näited,

Eesti väetaimed, millel suur tootearenduse potentsiaal.

Tulemus: toode või teenus saab n.ö uue hingamise, tootearenduse protsess tuleviku jaoks muutunud terviklikuks ja loogiliseks. 

10.MÄRTS

Edasimüügiga seotud koostöö partnerite võrgustiku kaardistamine, koostöö algatamise ja arendamine, toodete vastavusse viimine

Loodustoodete turunduse eripära, praktilised näited  Eestist ja maailmast. Iga osaleja jaoks jõukohase turunduse plaani loomine

Tulemus: on tekkinud selge arusaamine, millistel tingimustel saab teha koostööd edasimüüjatega. On tekkinud turundustegevuste plaan.

22.MÄRTS

Koostöö võimalused ülikoolide ja teiste teadusasutustega.

Ülevaade tootearenduse võimalustest Polli aianduse uuringute keskusega koostöös.

Rahastamise  võimalused (toetused, ingelinvestorid, partnerid) . Rahastajatele oma idee presenteerimise oskuse arendamine.

Tulemus: on tekkinud ülevaade tootearenduse uutest partneritest koostöös teadusasutuste ja ülikoolidega.  Lisaks ettekujutus, kuidas tootearendust ja ettevõtlust rahastada, kuidas seda atraktiivselt presenteerida.

14.APRILL

 Loodustoodete kasutamise potentsiaal teistes valdkondades (disain, turism), koostöö võimalused.

Rahastajatele toodete või teenuste praktiline esitlemine.

Digiturunduse ja sotsiaalmeedia praktiline kasutamine. Linkedin kasutamise võimalused, profiili loomine, partnerite leidmine ja turundamine Linkedin vahendusel.

Tulemus:  on avardunud arusaamine loodustoodete ja teenuste kasutammisest erinevates valdkondades. On tekkinud Linkedin konto ja kasutaja profiil.

18 MAI

Turunduse ja tootearenduse jätkutegevuse, kasvu toetava süsteemi loomine

Turundussündmus

Osalejate toodete tutvustamiseks turundussündmuse ettevalmistamine ja  korraldamine.

JUUNI

Lõputööde esitamine ja tagasiside andmine. 

Tulemus: on tekkinud hea perspektiiv  tuleviku osas.

 2018/2019 HERBAATIKA JA ETTEVÕTLUS (intensiivõpe) 

13. OKTOOBER 2018 Tallinn,

13.OKT.Taimed looduses ja inimtegevuses. Eri taimerühmadele iseloomulikud kasvukohad. Aedades kultiveeritavad taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

10 NOVEMBER-Tallinn

Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid

Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid.

8.-9 DETSEMBER-Tallinn

8.DETS.Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid-jätk

Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid-jätk

9.DETS Ettevõtlusteemad.

Algus ettevõtlusteemad

Loodustoodetega seotud ettevõtlus kui väärtust loov ettevõtlus,  võimalused enesearenguks, enesemotivatsioon ettevõtlusega tegelemisel. Ettevõtlusega seotud hirmude ja takistustest arusaamine ja nende ületamine.

Raha olemus ja õigete hoiakute kujundamine, et panna alus edukale ettevõtlusele.

Inspireerivad ideed loomevaldkonnast,  Kuidas leida ideid loodusest, kuidas neid edasi arendada?

Uute ideede kaardistamine, analüüsimine koostöös disaineritega, kuidas teha edukalt koostööd disaini sektoriga?

Ettevõtluse arendamiseks meeskondade moodustamine, rollide jaotamine, eduka meeskonna toimimise alused.

2019.aasta

12 , 13. JAANUAR 2019-Tallinn

Ettevõtlusteemad.

Kuidas lugeda turu märke ja teha selle kohta õigeid järeldusi? 

Mahepõllumajanduse põhimõtted, koostöö võimalused

Ettevõtluse idee leidmise praktikum

 Suure potentsiaaliga Eesti väetaimed.

9.-10 VEEBRUAR-Tallinn

9.VEEBR. Tootearenduse planeerimine. Inspireerivad ideed tootearendamiseks. Tootearenduse etapid. Osalejate toodete tootearenduse praktikum.

Uute loodustoodete või teenuste arendamise praktilised näited,

Eesti väetaimed, mida ettevõtluses kasutada (jätk)

10.VEEBR. Tervis Eesti oma taimede abil – taimede kiirabi haiguste negatiivsete seisundite leevendamiseks. Talve ajal kasutatavad taimed. Rahustavad stressimaandajad loodusest. Immuunsüsteemi tugevdajad ja turgutajad taimemaailmast.

Organismi puhastavad taimed. Soojendavad taimed, rahustavad taimed. Isiksuspõhine lähenemine taimeravile.

Erinevad taimeravi meetodid ja nende sobitamine

Tervislik ruum ja keskkond, ökoloogiliselt puhtad materjalid

09.-10.MÄRTS

9.MÄRTS Eestimaisest toorainest loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt.

Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutaminemärkidena ajaloos ja tänapäeval.

10.MÄRTS Edasimüügiga seotud koostöö partnerite võrgustiku kaardistamine, koostöö algatamise ja arendamine, toodete vastavusse viimine

Loodustoodete turunduse eripära, praktilised näited  Eestist ja maailmast. Iga osaleja jaoks jõukohase turunduse plaani loomine

22.MÄRTS

Koostöö võimalused ülikoolide ja teiste teadusasutustega.

Ülevaade tootearenduse võimalustest Polli aianduse uuringute keskusega koostöös.

Rahastamise  võimalused (toetused, ingelinvestorid, partnerid) . Rahastajatele oma idee presenteerimise oskuse arendamine.

13.-14. APRILL-Tallinn

14.APR. Ettevõtlusteemad.

Loodustoodete kasutamise potentsiaal teistes valdkondades (disain, turism), koostöö võimalused.

Rahastajatele toodete või teenuste praktiline esitlemine.

Digiturunduse ja sotsiaalmeedia praktiline kasutamine. Linkedin kasutamise võimalused, profiili loomine, partnerite leidmine ja turundamine Linkedin vahendusel.

13.APR. Kehaprotseduurid-teoreetiline õppus. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

4.MAI

Taimeteemad. Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid

18 MAI

Turundussündmus

01.06 JUUNI

Ettevõtlusteemad. Ettevõtlustööde esitlemine

29,30 JUUNI Veetka Võrumaa

Praktikalaager Veetkal-salvid, tinktuurid, tõmmised, ürdirohud, rohuveinid, energeetilised taimerohud. Taimeretk

 

2018/2020 ISETERVENDAJAD

13. OKTOOBER 2017 Tallinn,

Taimed looduses ja inimtegevuses. Eri taimerühmadele iseloomulikud kasvukohad. Aedades kultiveeritavad taimed. Taimed inimese ümber, vastastikune mõju. Taimed rahvapärandis ja kultuuris

10 NOVEMBER-Tallinn

Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid

Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid.

8. DETSEMBER-Tallinn

Looduse tajumise ürgfenomenid, inimese ja looduse vahelised seosed, taimed kui sümbolid-jätk

Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid-jätk

2019.aasta

12 JAANUAR 2018-Tallinn

Tänapäeva tehnoloogia võimalused taimede ja inimeste vastastikuse mõju uurimiseks.

Signatuuri teooria e. sarnane mõjutab sarnast

10 VEEBRUAR-Tallinn

Tervis Eesti oma taimede abil – taimede kiirabi haiguste negatiivsete seisundite leevendamiseks. Talve ajal kasutatavad taimed. Rahustavad stressimaandajad loodusest. Immuunsüsteemi tugevdajad ja turgutajad taimemaailmast.

Organismi puhastavad taimed. Soojendavad taimed, rahustavad taimed. Isiksuspõhine lähenemine taimeravile.

Erinevad taimeravi meetodid ja nende sobitamine

Tervislik ruum ja keskkond, ökoloogiliselt puhtad materjalid

09.MÄRTS

Eestimaisest toorainest loodustooted ja nende valmistamise põhimõtted ja kasutamise eelised. Ürditooted, taimetilgad, salvid, tinktuurid, turbatooted, seebid, jt.

Eesti sümboolsed talismanid ja õnnemärgid, peremärgid, kaitsemärgid, nende kasutamise võimalused. Taimesümbolite-motiivide kasutaminemärkidena ajaloos ja tänapäeval.

13. APRILL-Tallinn

Kehaprotseduurid-teoreetiline õppus. Maskid, aurud, õlimähised, vanniprotseduurid, taimemassaažid jt.- võimalused

04.05 MAI

Teerituaalid, rituaalid looduses, saunarituaalid, rituaalid sündmustel. Rituaalide tähtsus eesti oma väärtuste tähtsustamiseks ja toomiseks igapäevaellu. Positiivset mõtlemist täiendavad rituaalid

02.06 JUUNI

Ravimtaimetalu külastus

29,30 JUUNI Veetka Võrumaa

Praktikalaager Veetkal-salvid, tinktuurid, tõmmised, ürdirohud, rohuveinid, energeetilised taimerohud. Taimeretk

SEPTEMBER-Tallinn

Toiduainete energeetika ja sõnumid.  Isude mõistmine. Toidu mentaalne väärtus ja mõju. Emotsionaalne söömine. Erimenüüd ja dieedid. 

Mercedes Merimaa: Vesi ja vee energeetika

OKTOOBER

Tervislik mõtlemine kui minu keha isetervendaja. Emotsioonid ja haigused. Metafüüsiline lähenemine haigustele. Naha sõnumid. Terve mõtlemine ja harjutused selle jaoks. Taimede projitseerimine 

NOVEMBER

Pendeldamine-Kaljo Palo

DETSEMBER-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

2020.aasta

JAANUAR

Puude kasutamine loodusravis, samblad, samblikud ja seened loodusravis

Maret Makko: Ravitaimede kasutamine

VEEBRUAR-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

MÄRTS

Psühholoogia: Suhted peres. Stressiga hakkama saamine. Erinevad abistavad tehnikad

APRILL-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

MAI

Toortoit ja toidu valmistamine. Naistetaimed ja afrodisiakumid

JUUNI-Ravimtaimetalu külastus

29,30 juuni-2 päeva Praktikalaager ja kooli lõpetamine Veetka talus

 

2017/2019 ISETERVENDAJAD

 

9. 09. SEPTEMBER-Tallinn

Toiduainete energeetika ja sõnumid.  Isude mõistmine. Toidu mentaalne väärtus ja mõju. Emotsionaalne söömine. Erimenüüd ja dieedid. 

Mercedes Merimaa: Vesi ja vee energeetika

14.OKTOOBER

Tervislik mõtlemine kui minu keha isetervendaja. Emotsioonid ja haigused. Metafüüsiline lähenemine haigustele. Naha sõnumid. Terve mõtlemine ja harjutused selle jaoks. Taimede projitseerimine 

11.NOVEMBER

Pendeldamine-Kaljo Palo.

Loodusteraapiad,, kus kasutatakse ravimtaimi

9.DETSEMBER-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

2019.aasta

13.JAANUAR

Puude kasutamine loodusravis, samblad, samblikud ja seened loodusravis

Maret Makko: Ravitaimede kasutamine

10.VEEBRUAR-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

10.MÄRTS

Psühholoogia: Suhted peres. Stressiga hakkama saamine. Erinevad abistavad tehnikad

13.APRILL-Tallinn, Vabriku 41

Elery Tammemägi

Rasedusaegne, imikute, väikelaste ja pere kodune tervishoid. Homöopaatia ja muu loodusravi

5.MAI

Toortoit ja toidu valmistamine. Naistetaimed ja afrodisiakumid

2.JUUNI-Ravimtaimetalu külastus

12-14. JUULI-3 päeva Praktikalaager ja kooli lõpetamine Veetka talus